گزارش تصویری جشن الفبا مدارس مرکز استعدادهای ناب

به گزارش  مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور ؛ دانش آموزان پایه اول مدارس مرکز استعدادهای ناب یادگیری حروف الفبا و روزهای پایان سال تحصیلی را جشن گرفتند.

 

 پیش دبستان و دبستان دخترانه بهشت قرآن

 

 

 

 پیش دبستان و دبستان پسرانه بهشت صابرین

 

 

 

 پیش دبستان و دبستان دخترانه شهدای رضوان