گزارش تصویری تشیع پیکر شهید محمد کیهانی

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/keyhani-galery/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/keyhani-galery/01.jpg”] تشیع پیکر شهید حجت الاسلام و المسلمین کیهانی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/keyhani-galery/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/keyhani-galery/02.jpg”] تشیع پیکر شهید حجت الاسلام و المسلمین کیهانی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/keyhani-galery/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/keyhani-galery/03.jpg”] تشیع پیکر شهید حجت الاسلام و المسلمین کیهانی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/keyhani-galery/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/keyhani-galery/04.jpg”] تشیع پیکر شهید حجت الاسلام و المسلمین کیهانی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/keyhani-galery/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/keyhani-galery/05.jpg”] تشیع پیکر شهید حجت الاسلام و المسلمین کیهانی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/keyhani-galery/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/keyhani-galery/06.jpg”] تشیع پیکر شهید حجت الاسلام و المسلمین کیهانی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/keyhani-galery/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/keyhani-galery/07.jpg”] تشیع پیکر شهید حجت الاسلام و المسلمین کیهانی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/keyhani-galery/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/keyhani-galery/08.jpg”] تشیع پیکر شهید حجت الاسلام و المسلمین کیهانی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/keyhani-galery/09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/keyhani-galery/09.jpg”] تشیع پیکر شهید حجت الاسلام و المسلمین کیهانی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/keyhani-galery/010.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/keyhani-galery/010.jpg”] تشیع پیکر شهید حجت الاسلام و المسلمین کیهانی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/keyhani-galery/011.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/keyhani-galery/011.jpg”] تشیع پیکر شهید حجت الاسلام و المسلمین کیهانی [/image_items]
[/image_slider]

1 پاسخ
  1. فرشته احمدی
    فرشته احمدی گفته:

    سلام لطفا مراسم کامل تشییع شهیدکیهانی که صداوسیماپخش کردرادرسایت قراردهید

دیدگاه ها غیر فعال است.