گزارش تصویری از شرکت در راهپیمایی روز قدس۹۴

روز قدس از بدو وجود خود از سوی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران ، نماد وحدت و مبارزه همیشگی با ظلم و ستم رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی بوده و می باشد . راهپیمایی روز قدس اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین و اعلام انزجار از جنایت های رژیم غاصب صهیونیستی است که دستشان به خون مردم بی گناه فلسطین آلوده است.

در همین راستا اعضای مراکز تربیتی مجموعه فرهنگی تربیتی طلیعه داران ظهور با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس اعلام حمایت خود از مظلومان عالم ، بویژه فلسطین مظلوم و پیروی از آرمانهای امام راحل و اعلام انزجار از مستکبرین جهان بخصوص صهیونست غاصب نمودند .