گزارش تصویری اردوی درون استانی دبستان پسرانه بهشت صابرین

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ پیش دبستان و دبستان پسرانه تخصصی حفظ قران بهشت صابرین در تاریخ شنبه 21 بهمن ماه اردوی یک روزه ای به مقصد اردوگاه دهکده در شهر حمیدیه برگزار نمود.

 

گزارش تصویری

گزارش تصویری اردوی مدارس

 

گزارش تصویری اردوی مدارس