گزارش تصویری اردو یک روزه مسجد حجازی

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور ؛ مرکز تربیتی فرهنگی مسجد حجازی وابسته به مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور جهت تقویت روحیه  و رفع خستگی بعد از گذرندان امتحانات مدارس، اردوی یک روزه ای تفریحی در تاریخ 27 خرداد ماه ویژه گروه های تربیتی خود در مجتمع تفریحی رامان واقع در ملی راه برگزار نمود.