گزارش تصویری اردوی مشهد کادر و معلمین ابتدایی مرکز استعدادهای ناب

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ مرکز استعدادهای ناب جهت ارتقاء سطح آموزشی و استفاده از تجربیات مدارس دیگر اردوی مشهد مقدس ویژه کادر و معلمین ابتدایی خود برگزار کرد.

 

نخستین اردوی مشهد مقدس کادر و معلمین ابتدایی مرکز استعدادهای ناب  در تاریخ 15 تیر ماه به مدت پنج روز برگزار شد. در این برنامه مربیان و معلمان دبستان دخترانه بهشت قرآن و دبستان دخترانه شهدای رضوان و دبستان پسرانه بهشت صابرین حضور داشتند.

در این سفر کادر اجرایی و معلمان مدارس ابتدایی این مرکز از فضا آموزشی و فعالیت های آموزشی و تربیتی دبستان و پیش دبستان دخترانه امام رضا (ع) شهر مشهد بازدید کردند.

 

مدارس وابسته مرکز استعدادهای ناب به شرح ذیل می باشد :

دبیرستان دوره اول پسرانه ناب صالحین
دبستان پسرانه تخصصی حفظ بهشت صابرین
دبستان دخترانه تخصصی حفظ بهشت قرآن
دبستان دخترانه تخصصی حفظ شهدای رضوان«شهیدطریق ا لحسین حاجیه خانم مقامیا نزاده»
مؤسسه حفظ قرآنِ حافظانِ وحی خوزستان