گزارش تصویری آئین تلبس طلاب حوزه علمیه امام خامنه ای مدظله العالی

برخی از طلاب حوزه علمیه امام خامنه ای (مظله العالی) وابسته به مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور در مراسمی که همزمان با ولادت امام حسن عسکری علیه السلام در مسجد حجازی و با حضور حضرت آیت الله موسوی جزایری (نماینده ولی فقیه ) برگزار گردید .آئین تلبس به لباس روحانیت را بجا آوردند .

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/01.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/02.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/03.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/04.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/05.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/06.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/07.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/08.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/09.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/010.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/010.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/011.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/011.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/012.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/012.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/013.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/013.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/014.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/014.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/015.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/015.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/016.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/016.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/017.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/017.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/018.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/018.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/019.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/019.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/020.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/020.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/021.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/021.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[/image_slider]