گزارش تصویری سومین برنامه افتخار کوچه، آبروی محله

سومین برنامه “افتخار کوچه آبروی محله”  مسجد حجازی وابسته به مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور اهواز با حضور جمعی از ساکنین محله و با سخنرانی  حجت الاسلام و المسلمین مالکی در روز چهارشنبه 4 اسفند ماه برگزار گردید.

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/aberoye-mahale/03/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/aberoye-mahale/03/01.jpg”] افتخار کوچه آبروی محله [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/aberoye-mahale/03/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/aberoye-mahale/03/02.jpg”] افتخار کوچه آبروی محله [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/aberoye-mahale/03/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/aberoye-mahale/03/03.jpg”] افتخار کوچه آبروی محله [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/aberoye-mahale/03/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/aberoye-mahale/03/04.jpg”] افتخار کوچه آبروی محله [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/aberoye-mahale/03/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/aberoye-mahale/03/05.jpg”] افتخار کوچه آبروی محله [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/aberoye-mahale/03/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/aberoye-mahale/03/06.jpg”] افتخار کوچه آبروی محله [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/aberoye-mahale/03/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/aberoye-mahale/03/07.jpg”] افتخار کوچه آبروی محله [/image_items]
[/image_slider]