گروه سرود بچه های بهشت

گروه سرود رهپویان عندربهم یرزقون

مسجد آیت الله اشرفی اصفهانی (رض)

جشن عید غدیر ۹۴

***

گروه سرود بچه های بهشت