چهارمین جلسه همایش خانواده برگزار شد

چهارمین جلسه از سلسله همایش های خانواده با موضوع اعتماد به نفس و با حضور حجت الاسلام شریفی در تاریخ 8 اسفند ماه برگزار گردید.

حجت الاسلام شریفی صحبت های خود را با این جمله که بین اعتماد به نفس و حرمت نفس تفاوت وجود دارد آغاز کرد در ادامه ایشان از ویژگی های والدین در جهت بالا بردن اعتماد به نفس نوجوانان گفتند و در نهایت می توان گفت که چکیده ی صحبت های ایشان را در این شعر زیبا می توان بیان کرد.

دلم می خواد داد بزنم             جیغ بزنم جیغ بنفش

پاره کنم لباسامو                    برم حموم با کت و کفش

دلم می خواد زار بزنم              صدام بره به آسمون

کتابمو شوت بکنم                 از تو حیاط به پشت بوم

دلم می خواد پر بکشم             مثل مگس به هر طرف

وز وز و ویز و ویز بکنم             لقمه بگیرم از علف

دلم می خواد کف بکنم            مثل پودر لباسشویی

باد بکنم گنده بشم                 مدام برم به دستشویی

فکر نکنید دیوانه ام                یا خیلی در و داغونم

نه عزیزم من سالمم                فقط کمی نوجوانم