گزارش تصویری برنامه تفریحی ورزشی دبیرستان استعدادهای ناب صالحین

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ دبیرستان استعداد های ناب صالحین جهت ایجاد روحیه نشاط و سرگرمی در دانش آموزان و برای  آمادگی بیشتر در امتحانات پایانی سال تحصیلی، برنامه تفریحی و هیجان انگیز پینت بال را برای دانش آموزان منتخب خود برگزار نمود با گزارش تصویری این برنامه با ما همراه باشید.

 

گزارش تصویری پینت بال

 

گزارش تصویری پینت بال

 

گزارش تصویری پینت بال

 

گزارش تصویری پینت بال

 

گزارش تصویری پینت بال

 

گزارش پسنت بال

 

گزراش تصویری پینت بال

 

 

گزارش تصویری پینت بال

 

گزارش تصویری پینت بال

 

گزارش تصویری پینت بال