بازدید علمی دانش آموزان دبستان بهشت صابرین از پژوهش سرای غدیر

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور ؛ دانش آموزان دبستان بهشت صابرین صبح روزه شنبه مورخ 23 دی ماه از پژوهش‌سراي دانش آموزي غدير اهواز واقع در بلوار توحید دیدن کردند.

پژوهش سرای غدیر اهواز

 

پژوهش سرای غدیر اهواز

 

پژوهش سرای غدیر اهواز

 

پژوهش سرای غدیر اهواز

 

پژوهش سرای غدیر اهواز

 

پژوهش سرای غدیر اهواز