پنجمین جلسه دوره علمی بینش مطهر

پنجمین جلسه دوره علمی بینش مطهر برگزار خواهد شد

پنجمین جلسه دوره ی بینش مطهر ویژه خواهران موسسه رضوان معرفت مورخ سه شنبه 1دیماه و ویژه برادران حوزه علمیه امام خامنه ای (حفظه الله) مورخ 2دیماه در مجتمع شهید محراب ، آیت الله اشرفی اصفهانی(ره) و با حضور دکـتر هاشمی گلپایگانی ( استاد دانشگاه امام صادق (ع) ) برگزار خواهد گردید .

همچنین موضوع دوره خواهران جلد 3 کتب بینش مطهر (آزادی بندگی) و موضوع دوره برادران جلد 8 و 10 کتب بینش مطهر می باشد .

[subscribe2]