پایان تدوین مستند اردوی دماوند

با توجه به برگزاری اردوی جذاب و با نشاط دماوند در تابستان 92 جهت اعضای طرح بچه های بهشت ، معاونت رسانه مستند این اردو را در قالبی بسیار جذاب و با نشاط تهیه نموده است . این مستند که به مدت 45 دقیقه می باشد توضیح کامل اهداف و برنامه های اردو را به نمایش گذاشته است .

 

 

11-te18-te3-te

برای دیدن ادامه تصاویر کلیک کنید