ویژه نامه اردوی مشهد مقدس ۹۵

 تاریخچه مهمانسرای آستان قدس رضوی و موقوفات مربوط به آن

(بسیاری از زائرانی که به مشهد مقدس و حرم امام رضا(ع) مشرف می شوند دوست دارند مهمان سفره پر برکت آن حضرت هم باشند، مهمانسرای حرم رضوی روزانه هزاران وعده غذایی طبخ و توزیع می کند که بهره مندی از آن و تبرک جستن به غذای حضرت، یکی از خواسته های همه زائران است. از گذشته های دور تا به امروز واقفان بسیاری عزیزترین و گرانبهاترین ثمرات زندگی شان را وقف حرم امام علی بن موسی الرضا(ع) کرده اند تا در امور مختلف حرم و زائران مصرف شود و یکی از این مصارف، پخت غذا در مهمانسرای رضوی است. موقوفه هایی به وسعت قلب هایی سرشار از ارادت به امام هشتم شیعیان؛ مستند «سفره های بهشتی» نگاهی گذرا به سیر تاریخی مهمانسرای آستان قدس رضوی و واقفان و موقوفات آن است.)

 

emamreza