هدفمند کردن زندگی دختران


بسیاری از دخترهای به اصطلاح صفر کیلومتر از پیچ و خمهای سالهای اول زندگی نمی توانند عبور کنند. و این به خاطر عدم عادت به انجام مسئولیتهاست نه به خاطر عدم یادگیری. یادگیری سریع اتفاق می افتد این عادتها هستند که به سرعت قابل تغییر نیستند و همه چیز را خراب می کنند.

دختر
دخترها تقریبا از سن نه سالگی بالغ ،و وارد  مرحله نوجوانی می گردند. در گذشته ،دخترها در این سنین ازدواج می کردند و به کلی با کودکی خود خداحافظی می کردند و با پذیرش مسئولیت زندگی ،مثل بزرگسالان هدفمند رفتار می کردند. البته این کار برای آنها سخت و نگران کننده نبوده چراکه عمیقا تحت حمایت بزرگترها بودند و به یکباره در زندگی مستقل خود رها نمی شدند. ضمن اینکه زندگی ساده قدیمی ها و نداشتن مسئولیتهای شغلی که امروزه بسیاری از زنان دارند، زندگی را برای تازه عروسهای نوجوان سخت و پیچیده نمی کرد.
صرف نظر از صحت و سقم این ازدواجهای زود هنگام دخترها در ابعاد مختلف زندگی، به یک امتیاز این ازدواجها باید توجه نمود. این امتیاز، یعنی همان مسئولیت بخشیدن و هدفمند کردن زندگی دختران نوجوان.
دخترهایی که زود ازدواج می کنند طبیعتا دیگر فرصتهایشان صرف بازیگوشی و سرگرمی های بیهوده نمی شود و از زندگی هدفمندی برخوردار می شوند. بلکه مجبورند برای یادگیری مهارتهای همسر داری و بچه داری تلاش کنند و البته این تلاش با رغبت و علاقه هم همراه است. چرا که عشق به همسر و عشق به فرزند همیشه و همه جا در طول تاریخ در وجود زنان بوده است. اما امروزه که سن ازدواج دختران بسیار بالا رفته است، برای سیراب ساختن عطش روحشان باید کاری کرد. باید برنامه ای داشت و با هدف بخشیدن به زندگی آنها ،از پوچی، افسردگی، تداوم کودکی و تاخیر بلوغ عقلی آنها جلوگیری کرد.
دخترها معمولا از ده سالگی دیگر میلی به اسباب بازی نشان نمی دهند. و اگر چه هنوز بازی را دوست دارند، تفاوتهای خاصی بین بازیهای دوران نوجوانی و بازیهای دوران کودکی قائل می شوند که نشان دهنده ی روی گردانی از دوران کودکی است .لذا نباید بگذاریم بی هدفی، و بی برنامگی و یک عالمه اوقات فراغت خالی ،روح آنها را سردرگم و افسرده کند. این دخترها همان هایی هستند که می توانند یک زندگی را اداره کنند پس نباید آنها را از مسئولیتهای مهم دور داشت و روح کودکی را در آنها نگهداشت و تداوم بخشید. یکی از بزرگترین مشکلات نوجوانان امروز این است که به هزاران روش آنها را در کودکی نگاه می دارند و همواره به بازیهای مختلف مشغول می دارند و جلوی رشدشان را می گیرند.
باید به نوجوانان مسئولیتهای مهمی را واگذار کرد. دختری که در نوجوانی رها شود به این امید که بعدها مهارتهای لازم را خواهد آموخت، اگر چه این مهارتها را هم بیاموزد، آن چابکی و سرزندگی لازم را به دست نخواهد آورد. عادت کردن در انجام به موقع مسئولیتها و به موقع و سریع عمل کردن، محصولی است که باید بذرش را در نوجوانی کاشت. بسیاری از دخترهای به اصطلاح صفر کیلومتر از پیچ و خمهای سالهای اول زندگی نمی توانند عبور کنند. و این به خاطر عدم عادت به انجام مسئولیتهاست نه به خاطر عدم یادگیری. یادگیری سریع اتفاق می افتد این عادتها هستند که به سرعت قابل تغییر نیستند و همه چیز را خراب می کنند.