معرفی

معرفی

طرح انصار المهدی(عج) به مجموعه برنامه هاي تربيتي، آموزشي و فرهنگي جهت تربيت كادر فعاليتهاي فرهنگي در مساجد و تربيت جوانان متدين و ولايي و انقلابي جهت تقويت نظام ولايت و توسعه فعاليتهاي فرهنگي ديني دانش آموز محور در محلات با ويژگي تشكيك(رتبه بندی) در آموزش معارف اسلامي بصورت چهره به چهره با توجه به سطح فکری مخاطب و حضور در برنامه هاي طرح در حلقه هاي 15 الي 20 نفره گفته مي شود. مخاطبين طرح انصارالمهدي(عج) نوجوانان پسر 14 الي جوانان 20 ساله بوده و مدت اجراي طرح 6 سال مي‌باشد. اين طرح توسط موسسه طلیعه داران ظهور تهيه و تنظيم گرديده است.