مراسم ایام فاطمیه مسجد حضرت ولیعصر (عج)

بسم الله الرحمن الرحیم

همزمان با ایام فاطمیه مراسم سوگواری و مرثیه سرایی در مسجد حضرت ولیعصر (عج) برگزار گردید .

ayame fatemiye mk 93-101

ayame fatemiye mk 93-102

 مراسم ایام فاطمیه