محفل انصار المهدی (عج) مسجد بلال

برنامه عزاداری محفل انصار المهدی (عج) از رور شنبه ۲۴ آبان ماه لغایت ۲۸ آبان ماه رأس ساعت ۱۸ در کتابخانه مسجد بلال واقع در کوی شهید رجایی می باشد. این برنامه با سخنرانی ، سخنرانان حجج الاسلام سید علی جزایری، سید مجتبی فاطمی زاده و محمد رئوف سیبویه و با مداحی ، مداحان اهل بیت سید سجاد امام ، بهنام منصوری ، علیرضا دانش راد، سید علیرضا راد ، مسعود مکوندی برگزار می گردد.