قطار دودی به حرکت افتاد

قطار دودی به حرکت افتاد

اولین جلسه طرح تشکیلاتی شهید بهشتی

بالاخره بعد از چند هفته انتظار اولین جلسه طرح شهید بهشتی بر گزار شد .

سه شنبه ۵/۶/۹۲ جلسه‌ی هفتگی سابق مسجد حجازی برای اعضای دانشجو و افرادی که بعضاً حضور مستمر نداشته برگزار شد البته این جلسه تغییراتی کوچک اما بزرگ داشت .کوچک به این دلیل که روال برنامه هیچ تغییری با گذشته نداشت ، ولی بزرگ به این دلیل که این جلسه سرآغاز یک طرح بزرگ برای افراد بزرگ‌سال هیئت بود .که با نام زیبای طرح تشکیلاتی شهید بهشتی شروع به کار کرد.

البته باید این را در آخر بگویم که سر آغاز هر چیزی مشکل است ، پس برای هر چه سریع‌تر شدن این حرکت بزرگ ما هم باید کمک کنیم .

به امید موفقیت‌های بزرگ‌تر …