فیلم آماده سازی 2000 صبحانه جهت مناطق سیل زده توسط بانوان جهادگر

به گزارش مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ قسمت بانوان قرارگاه جهادی شهید موسی اسکندری همرا با بخش برادران که روزانه 3000 پرس غذای گرم برای مناطق سیل زده استان خوزستان پخت میکنند. 2000 صبحانه توسط بانوان جهادگر این قرارگاه تهیه و ارسال می گردد.

گزارش تصویری از آماده سازی 2000 صبحانه جهت کمک رسانی به مناطق سیل زده خوزستان در تاریخ 22 فروردین ماه.