ضیافت افطاری

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه ضیافت افطاری ماه رمضان موسسه طلیعه داران ظهور به شرح زیر می باشد .

روز جمعه مورخ 1393.05.03 طرح شهید بهشتی – مراسم شریف حدیث کساء

روز شنبه مورخ 1393.05.04 طرح انصار المهدی (عج)

روز یک شنبه مورخ 1393.05.05 نشست صمیمی خانواده های مجموعه