صبحگاه مشترک هفته بسیج دبیرستان استعدادهای ناب صالحین

دانش آموزان بسیجی دبیرستان استعدادهای ناب صالحین صبح روز سه سنبه 8 آذر ماه در صبحگاه مشترک هفته بیسج به میزبانی شرکت صنایع فولاد اهواز شرکت کردند در حاشیه این برنامه دانش آموزان از کارگاه های شرکت صنایع فولاد دیدن کردند و با تولید و محصولات این شرکت آشنا شدند.

هفته بسیج