شهر قرآن – محفل قرآنی مسجد بلال

در این محفل از سید جواد حسینی از مشهد مقدس و حاج قاسم مقدمی نفرات اول مسابقات بین المللی ایران در رشته قرائت قرآن دعوت به عمل آمده بود. همچنین در بخش دیگری از این محفل نورانی از محمد تقی خان میهمان مراسم از کشور پاکستان و نابغه قرآنی جهان اسلام دعوت به عمل آمد وی که حافظ قرآن کریم است با حضور خود حال و هوای معنوی به مراسم بخشید و تحصین حاضران را برانگیخت.
شایان ذکر است: در این محفل قرآنی از حاج سید کریم موسوی مبتهل ممتاز بین المللی جهت ابتهال خوانی و گروههای تواشیح ممتاز کشوری (سبطین و مشکات) و همچنین قاریان ممتاز استانی دعوت به عمل آمده بود.