گزارش و تصویر / ششمین همایش خانواده موفق

ششمین جلسه از سلسله همایش های خانواده موفق با حضور حجت الاسلام والمسلمین شریفی ، کارشناس مسائل خانواده و امور تربیت مورخ جمعه 18 اردیبهشت ماه 1394 برگزار شد .

این همایش ، ویژه والدین قریب به 20 مدرسه دخترانه و با موضوع تربیت جنسی ، در سینما اکسین برگزار گردید .

اولین جلسه ی این همایشها با موضوع تکنیک های ارتباط با نوجوان ، دومین جلسه با موضوع خشم ، سومین جلسه با موضوع اضطراب و استرس ، چهارمین جلسه با موضوع اعتماد به نفس ، پنجمین جلسه با موضوع مدیریت تحصیلی و ششمین جلسه با موضوع  تربیت جنسی برگزار گردیده .

ششمین همایش خانواده موفق

***