آغاز ثبت نام کارگاه های آموزشی روابط زوجین

مرکز خانواده موفق تبت نام، دوره ی جدید کارگاه های آموزشی روابط زوجین را آغاز کرد.

 

آقای علم باز زاده مسئول مرکز خانواده موفق با اعلام خبر، آغاز ثبت نام سری جدید کارگاه آموزشی روابط زوجین عنوان کرد. موضوعات این کارگاه ها که در چهار جلسه برنامه ریزی شده است. شامل:

جلسه اول

مهارت های ارتباطی 

جلسه دوم

آنچه زن ها از مرد ها باید بدانند

جلسه سوم

آنچه مردها از زن ها باید بدانند

جلسه چهارم

روابط عاطفی زوجین

 

مسئول مرکز در رابطه با هزینه ثبت نام کارگاه آموزش روابط زوجین با اشاره تلاش ما برای حضور افراد به صورت خانوادگی است. مبلغ چهار جلسه برای هر نفر 60 هزار تومان و برای زوجین 90 هزار تومان می باشد.

روابط زوجین