دوره ی پودمانی طرح تربیتی شهید بهشتی(ره) مسجد حجازی

دوره ی پودمانی-تربیتی شهید بهشتی با موضوع ضرورت و اصول کار فرهنگی از ۲۰تیرماه به مدت سه روز پس از نماز ظهر و عصر در مسجد حجازی برگزار گردید .
این دوره ویژه ی اعضای طرح شهید بهشتی مسجد حجازی و با حضور حجت الاسلام والمسلمین پشم فروش برگزار گردید .
به نقل از مسئول دوره ، هدف از برگزاری این دوره آشنایی بیشتر با اصول و مبانی کار فرهنگی در جامعه و تبیین روشهای آن بود .