دوره ی علمی مربیان تربیتی

چهارمین جلسه دوره ی علمی ویژه مربیان تربیتی

این کلاس آموزشی پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۴ ساعت ۱۰/۳۰ در موسسه طلیعه داران ظهور با حضور حجت الاسلام والمسلمین پشم فروش و با موضوع مدیریت اجرایی برگزار  گردید .

لازم به ذکر است که این جلسه دومین جلسه ای بود که با موضوع مدیریت اجرایی برگزار می گردید .

دوره ی علمی مربیان تربیتی