بازدید حجت الاسلام و المسلمین سید علی جزایری از مدارس مقطع ابتدایی مرکز استعداد های ناب

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ حجت الاسلام و المسلمین سید علی جزایری صبح امروز جهت مشاهده عملکرد مدیران در ایام دهه فجر از مدارس مقطع ابتدای مرکز استعداد های ناب دیدن کردند.

 

ایشان ابتدا به پیش دبستان و دبستان دخترانه شهدای رضوان رفتند و ضمن با اهمیت شمردن مراسمات دهه فجر در بالا بردن سطح آگاهی دانش آموزان خاطر نشان کردند: اگر دانش آموزان هر کلاس به عنوان مجری برنامه ها در طول دهه به کارگرفته شوند، تمام دانش آموزان طبق استعداد خود در امور و انجام برنامه ها مشارکت می نمایند.

 

حجت الاسلام و المسلمین سید علی جزایری سپس از مدارس بهشت قرآن و بهشت صابرین دیدن کردند و گفتند: دهه فجر بهانه ای است که مدارس در جهت معرفت افزایی دانش آموزان و والدین آنها کارهای مفیدی انجام دهند.

 

گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان دخترانه شهدای رضوان

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/01.jpg”]گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان دخترانه شهدای رضوان
[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/02.jpg”]گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان دخترانه شهدای رضوان
[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/03.jpg”]گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان دخترانه شهدای رضوان
[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/04.jpg”]گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان دخترانه شهدای رضوان
[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/05.jpg”]گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان دخترانه شهدای رضوان
[/image_items]
[/image_slider]

 

 

گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان دخترانه بهشت قرآن

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/06.jpg”] گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان دخترانه بهشت قرآن
[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/07.jpg”] گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان دخترانه بهشت قرآن
[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/08.jpg”] گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان دخترانه بهشت قرآن
[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/09.jpg”] گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان دخترانه بهشت قرآن
[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/10.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/10.jpg”] گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان دخترانه بهشت قرآن
[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/11.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/11.jpg”] گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان دخترانه بهشت قرآن
[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/12.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/12.jpg”] گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان دخترانه بهشت قرآن
[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/13.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/13.jpg”] گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان دخترانه بهشت قرآن
[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/14.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/14.jpg”] گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان دخترانه بهشت قرآن
[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/15.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/15.jpg”] گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان دخترانه بهشت قرآن
[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/16.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/16.jpg”] گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان دخترانه بهشت قرآن
[/image_items]
[/image_slider]

گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان پسرانه بهشت صابرین

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/17.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/17.jpg”] گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان پسرانه بهشت صابرین
[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/18.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/18.jpg”] گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان پسرانه بهشت صابرین
[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/19.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/19.jpg”] گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان پسرانه بهشت صابرین
[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/20.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/20.jpg”] گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان پسرانه بهشت صابرین
[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/21.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/21.jpg”] گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان پسرانه بهشت صابرین
[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/22.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/22.jpg”] گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان پسرانه بهشت صابرین
[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/23.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/bazdid-nadaras-agha-seyed/23.jpg”] گزارش تصویری پیش دبستان و دبستان پسرانه بهشت صابرین
[/image_items]
[/image_slider]