جلسه شورای دبیران دبیرستان استعدادهای ناب صالحین

به گزارش مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور ، اولین جلسه ی  شورای دبیران دبیرستان استعداد های ناب صالحین ، مورخ 98/7/14 در نمازخانه ی دبیرستان برگزار شد.

در این جلسه که یکشنبه شب بعد از نماز مغرب و عشا برگزار شد ، دبیران نکات و نقطه نظرات خود را پیرامون مسائل تحصیلی و آموزشی دانش آموزان و بهبود فضای آموزشی بیان کردند.

این جلسات به صورت متداول در مدارس سراسر کشور برگزار می شود که شوراي معلمان به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگي در امور مدرسه و تأمين مشاركت معلمان در حسن جريان آموزشي، پرورشي و اداري مدرسه با شركت همه معلمان، مربيان و مشاوران مدرسه تشكيل مي گردد.