جشن پایان سال پیش دبستان و دبستان بهشت صابرین

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ دانش آموزان پیش دبستان و دبستان پسرانه بهشت صابرین پایان یک سال تحصیلی را جشن گرفتند.

بر اساس این گزارش پایه اول تا چهارم این مدرسه هر کدام با برگزاری جشن های مختلف گذراندن یک سال تحصیلی کامل را با کوله باری از تجربه و خاطرات تلخ و شیرین ، به همراه معلمان خود جشن گرفتند.

دانش آموزان پایه سوم علاوه بر جشن پایان سال ، حافظ شدن سی جزء از قرآن کریم را با خوردن کیک و شیرینی و روشن کردن فشفه در حیاط مدرسه جشن گرفتند.

دانش آموزان پایه چهارم هم روز های پایان سال خود را با رفتن به یکی از پارکهای شهر اهواز جشن گرفتند.