جشن پایان سال پیش دبستان و دبستان بهشت صابرین

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ دانش آموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه بهشت قرآن پایان یک سال تحصیلی را جشن گرفتند.

بر اساس این گزارش پایه های مختلف این مدرسه هر کدام با برگزاری جشن های مختلف گذراندن یک سال تحصیلی کامل را با کوله باری از تجربه و خاطرات تلخ و شیرین ، به همراه معلمان خود جشن گرفتند.