برگزاری جشن خودکار ویژه مقطع سوم ابتدایی دبستان بهشت قرآن

دانش آموزان سوم ابتدایی دبستان دخترانه بهشت قرآن با برپایی جشن خودکار، با مدادهای خود خداحافظی کرده و خودکار نویسی را تجربه کردند.

جشن خودکار

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ معلم پایه سوم دبستان دخترانه بهشت قرآن در اهواز، گفت: طبق عرف آموزش و پرورش، دانش آموزان در اواسط سال تحصیلی پایه سوم دبستان، مداد را به کنار گذاشته و نوشتن با خودکار را آغاز می کنند.

جشن خودکار

دانش آموزان این پایه با دریافت یک بسته شامل خودکار و دفترچه یادداشت که در آن اولین نامه به مادر، پدر، رهبر، دشمنان اسلام، دوست و …. نوشته شود به صورت نمادین، نوشتن با مداد را به کنار گذاشته و با علم به این موضوع که پس از این، کمتر باید اشتباه کنند، خودکار به دست می گیرند.

 

جشن خودکار

ایشان افزودن: هدف ما از این برگزاری جشن خودکار ، تداعی این موضوع در ذهن بچه هاست که همزمان با کنار گذاشتن مداد و به دست گرفتن خودکار، درنظر داشته باشند که آنها نیز در سن 9 سالگی باید بیشتر مراقب رفتارهای خود باشند و به مرور بیاموزند که شاید همیشه نتوانند با یک پاک کن اشتباهات خود را پاک کنند.[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/04.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/05.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/06.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/07.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/08.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/09.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/010.jp” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/010.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/011.jp” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/011.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/012.jp” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/012.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/013.jp” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/013.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/014.jp” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/014.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/015.jp” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/015.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/016.jp” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/016.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/017.jp” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/017.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/03.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[/image_slider]