برگزاری جشن خودکار | دبستان دخترانه شهدای رضوان

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ دانش آموزان پایه سوم پیش دبستان و دبستان دخترانه شهدای رضوان در تاریخ 22 اسفند ماه 96 با برگزاری جشن خودکار ، مداد های خود را کنار گذاشتند و خودکار نویسی را تجربه کردند.

 

بر اساس این گزارش دانش آموزان با دریافت یک بسته شامل خودکار و دفترچه یادداشت که در آن می توانند اولین نامه به مادر، پدر، رهبر، دشمنان اسلام، دوست و …. را بنویسند ، نوشتن با مداد را کنار گذاشته و با علم به این موضوع که پس از این، کمتر باید اشتباه کنند، خودکار را به دست خواهند گرفت.

جشن خودکار

هدف از برگزاری جشن خودکار، تداعی این موضوع در ذهن بچه هاست که همزمان با کنار گذاشتن مدادو به دست گرفتن خودکار، درنظر داشته باشند که آنها نیزدر سن 9 سالگی باید بیشتر مراقب رفتارهای خود باشند و به مرور بیاموزند که شاید همیشه نتوانند با یک پاک کن اشتباهات خود را پاک کنند .