تماشا کنید:قسمت پایانی صحبت های حمید رضا ثابتی شفا یافته امام رضا (ع)

[quote]قسمت پایانی صحبت های آقای حمید رضا ثابتی شفایافته امام رضا (ع) از سری مجموعه کلیپ های حضور در بهشت ویژه اردوی مشهد مقدس سال ۹۵ مجموعه طلیعه داران ظهور . جهت مشاهده کلیپ های حضور در بهشت کلیک کنید.[/quote]