تماشا کنید:حلقه های معرفت و تفریحات و یادگاری -گلچین اردوی مشهد 95

 

 

[button_link size=”medium” src=”http://dl.taliedaran.ir/kosar/mashha-95/hlghe-3.wmv”]720p[/button_link]