تماشا کنید:بخش هایی از برنامه های تفریحی اردوی مشهد مقدس-قسمت دوم

[quote]قسمت دوم از سری مجموعه کلیپ های حضور در بهشت با موضوع تفریحات اردوی مشهد مقدس که توسط مرکز هنری رسانه ای کوثر تهیه و تنظیم شده است . جهت مشاهده قسمت اول تفریحات اردوی مشهد مقدس اینجا کلیک کنید.[/quote]