تخریب ساختمان مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور توسط اغتشاشگران

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ شب گذشته تعداد محدودی از اغتشاشگران با توجه به حضور نیرو های نظامی در مرکز شهر (خیابان سلمان فارسی، شریعتی،طالقانی) به سمت خیابان های  اطراف رفته و دست به تخریب اموال عمومی زدند.

 

این افراد با یورش به مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور واقع در خیابان امام شرقی، با پرتاب سنگ به سمت ساختمان باعث تخریب شیشه ها شدند. و در هنگامی که قصد آتش زدن ساختمان را داشتند با مقاومت نیرو های نظامی که در حال گشت زنی در خیابان های اطراف بودند مواجح شدند.

 

لازم به ذکر است که این افراد علاوه بر آسیب رسانی به ساختمان مجموعه طلیعه داران ظهور، به بسیاری از مراکز دولتی و بانک ها  خسارت وارد کردند.

 

تخریب اموال عمومی

 

تخریب اموال عمومی

 

تخریب اموال عمومی

 

تخریب اموال عمومی