برگزاری چهارمین جلسه همایش مرکز خانواده موفق

مسئول مرکز خانواده موفق از برگزاری چهارمین جلسه همایش خانواده موفق خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه‌داران ظهور ، محسن علم باز زاده در رابطه با مرکز خانواده موفق توضیح داد: مرکز خانواده موفق وابسته به مجموعه فرهنگی طلیعه‌داران  ظهور باهدف انتقال مفاهیم سبک زندگی دینی به خانواده‌ها و پیوست این نهاد مهم اجتماعیدینی با مراکز تربیتی و دینی تأسیس‌شده است. این مرکز تاکنون توانسته است به حول و قوه‌ی الهی 30همایش را به‌طور مستمر و دو دوره همایش خانواده که در پنج جلسه سازمان‌دهی شده، برگزار نماید.

 

مسئول مرکز خانواده موفق در مورد چهارمین جلسه همایش خانواده موفق بیان کرد: تربیت جنسی عنوان چهارمین جلسه همایش مرکز خانواده موفق بود که در روز جمعه مورخ 13 اسفندماه در سالن آمفی‌تئاتر مخابرات برگزار شد.

 

آقای علم باز زاده افزود: این آخرین جلسه از همایش خانواده موفق در سال 95 می‌باشد و دوره‌ی جدید همایش خانواده موفق در سه ماه ی آخر سال 96 برگزار می‌گردد.