برگزاری نمایش کوه صبر ویژه شبهای قدر

[quote]به همت گروه نمایش مسجد آیت‌الله اشرفی اصفهانی  نمایشی با عنوان کوه صبر ویژه شب‌های قدر برگزار شد ، موضع نمایش از کتابی با همین عنوان استخراج‌شده است . در ادامه با ما همراه باشید تا از جزئیات بیشتر از این نمایش بی‌نظیر مطلع شوید.[/quote]

ماجرا از جایی آغاز می‌شود که یکی از بزرگان یهود خدمت امام علی (ع) می‌رسد و به امام  می‌گوید : ما در کتاب خود خواندیم که خداوند وقتی پیامبری را به رسالت انتخاب می‌کند به او وحی می‌شود که از میان خاندان خود کسی را به‌عنوان جانشین انتخاب کند . و جانشین پیامبر را در زمان حیات پیامبر و بعد از وفات پیامبر او را امتحان می‌کند . و امام علی (ع) شروع به بیان امتحاناتی که از جانب خداوند برای ایشان رخ  می‌دهد می‌کند .

امام علی (ع) می‌فرماید:

[quote]خدای عزوجل جانشینان پیامبر را در وقت حیات آن‌ها هفت بار امتحان می‌کند تا فرمان‌برداری آن‌ها را بیازماید و چون از آن‌ها راضی شد ، به پیغمبران دستور می‌دهد که تازنده‌اند آن‌ها را دوست بدارند و پس از مرگ هم آن‌ها را جانشین خود قرار رهند .[/quote]

هفت امتحان اول شامل ، شهادت دادن به رسالت پیغمبر ، خوابیدن در بستر پیغمبر ، جنگ‌های بدر ، احد ، خندق ، خیبر و بردن نامه پیغمبر و سوره برائت از مشرکین برای مردم مکه می‌باشد

هفت امتحان دوم بعد از وفات پیغمبر برای امام علی (ع) رخ می‌دهد . اولین امتحان همان وفات پیغمبر می‌باشد و ماجرای سقیفه ، صبر و شکیبایی در مقابل کسی که خود را به‌ناحق خلیفه مسلمین می‌دانست ، حل مشکلات مسلمین در زمان خلیفه سوم و جنگ‌های جمل ، صفین و خوارج می‌باشند.

نمایش کوه صبر یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های است که توسط گروه نمایش مسجد آیت‌الله اشرفی اصفهانی برگزارشده است . تعداد افراد که در این برنامه چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم درگیر بودند بیش از ۶۰ نفر می‌باشند که شامل افراد گروه هنروران و افراد گروه کادر فنی تیم کارگردانی و نویسندگی و گروه‌های مانند صداپیشگان و فیلم‌برداران و طراحان لباس و صحنه و چندین چند نفر دیگر که غالباً نیروهای جوان و مذهبی خود مجموعه مسجد آیت‌الله اشرفی اصفهانی می‌باشند .در ادامه با تصاویری از این نمایش با ما همراه باشید.

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/01.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/02.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/03.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/04.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/05.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/06.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/07.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/08.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/09.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/010.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/010.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/011.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/011.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/012.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/012.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/013.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/013.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/014.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/014.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/015.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/015.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[/image_slider]