برگزاری جلسات قرآن خانگی با هدف ایجاد انس با قرآن در محله

به گزارش مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ مسجد حصرت ولیعصر«عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَی فَرَجَهُ» منطقه کارون با هدف ایجاد انس با قرآن در بین افراد محله و نمازگزاران جلسات قرآن خانگی را به صورت هفتگی برگزار کرد.

دراین جلسات،یک صفحه قرآن توسط قاری تلاوت شده و بعد توسط یکی از روحانیون مسجد،تفسیرمیشود. این جلسات  که به مدت۲۰دقیقه برگزار می گردد، موجوب ایجاد ارتباط محلی و نوعی دلبستگی می شود، و حسی که در این جلسات است معنا و معنویت بالاتری دارد.