برگزاری اردوی تفریحی یک روزه مسجد حضرت ولیعصر (عج) کارون

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛؛ مرکز تربیتی فرهنگی مسجد حضرت ولیعصر (عج) کارون وابسته به مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور  اردوی یک روزه تفریحی در تاریخ 7 تیر ماه ویژه کادر خود در مجتمع تفریحی رامان واقع در ملی راه برگزار نمود.