انتخاب هیئت امنای طرح شهید بهشتی

در پی برگزاری دومین جلسه مجمع عمومی مجموعه طلیعه داران ظهور ، 12 نفر از اعضای مجمع خود را به عنوان کاندیدای هیئت امنای طرح شهید بهشتی وارد صحنه کردند که در نهایت افراد ذیل انتخاب شدند

1 . حجت الاسلام والمسلمین محمد امین حیدرآزاد

2 . سید مهدی جزایری

3 . مسلم اسد براتی

4 . امیر مرادی

5 . حسین طاهری

همچنین به اطلاع می رساند هیئت امنای طرح 7 نفر بوده که 5 نفرآنان انتخابی و 2 نفر آنان توسط مدیرعامل موسسه به نامهای حجج اسلام سید محمدطاهر جزایری و حسین معظم زاده انتصاب شدند.

این هیئت امنا در فاصله یک ماهه شروع به کار خود تا به حال 3 جلسه برگزار کرده است که در پی آن سید مهدی جزایری به عنوان دبیرجلسات هیئت امنا انتخاب شد.