افطاری مسجد بلال به میزبانی شهدای مسجد

افطاری مسجد بلال به میزبانی شهدای مسجد بلال در روز ولادت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت