اعتکاف محله اسلامی ما

بسم الله الرحمن الرحیم

طرح ” محله اسلامی ما ” برنامه ای است که موسسه طلیعه داران ظهور در راستای اسلامی سازی محله هایی که در آن به مشغول فعالیت  است دنبال می کند . لذا در همین راستا برنامه معنوی اعتکاف امسال با این بینش در مراکز تحت پوشش موسسه برگزار خواهد شد .

پی نوشت :

کپی برداری و رایت طرح ها مورد رضایت نمی باشد .