اطلاعیه مراسم تشییع غواص شهید حسینعلی بایمانی نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

مراسم تشییع غواص خط شکن عملیات کربلای 4
شهید حسینعلی بایمانی نژاد
دوشنبه  19مرداد ماه94  همزمان با نماز مغرب و عشاء
مسجد حجازی اهواز

shahid baymani nezhad 94-6

شهید حسینعلی بایمانی نژاد