مسجد حجازی اردوی دو روزه ای به مقصد اردوگاه دهکده برگزار کرد

مرکز تربیتی فرهنگی مسجد حجازی وابسته به مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور جهت تقویت روحیه  و رفع خستگی بعد از گذرندان امتحانات مدارس، اردوی را به مقصد اردوگاه دهکده ترتیب داد.

 

از برنامه های این اردوی تفریحی می توان به برگزاری نمایش، پیادروی شبانگاهی و صبح گاهی، ورزش های گروهی و چندین و چند برنامه شاد و با نشاط دیگر اشاره کرد.هدف از برگزاری این اردو افزایش انس و صمیمیت بین مربیان و متربیان مسجد ، افزایش معارف دینی ، با تمرکز بر “کار برای رضای خدا” می باشد.

یکی دیگر از فعالیت هایی که به واسطه وجود این چنین برنامه هایی به وجود می آید. برنامه ریزی و آمادگی قبل از اردو می باشد. تهیه نشریه های دیواری و کاغذی یکی از این فعالیت ها است. این نشریه با توجه به هدف اردو (کار برای رضای خدا) تهیه و تنظیم می شوند.

در کنار متربیان، که معمولا از بچه های دبستان می باشند. تعدادی از دانشجویان مسجد حجازی در این اردو حضور داشتند.

اردوی دهکده مسجد حجازی در تاریخ پنج شنبه مورخ 96/11/7 الی جمعه مورخ 96/11/8 دراردوی دهکده روستای دهکده در فاصله 15 کیلومتری اهواز برگزار گردید.

اردوی دهکده

 

اردوی دهکده

اردوی دهکده

 

اردوی دهکده

اردوی دهکده