اردوی راهیان نور مسجد ولیعصر (عج) – کارون

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام خدا بر شهیدان

تصاویر اردوی راهیان نور مسجد ولیعصر (عج) – کارون – اسفندماه ۹۳