اردوی دانش آموزی

اردوی دانش آموزی دبستان دخترانه بهشت قرآن به مناسبت روز کودک