اجرای 2 طرح تربیتی

اجرای 2 طرح تربیتی بچه های بهشت و انصارالمهدی(عج) در 19 حلقه در 5 مسجد طرح

در مساجد مجری طرح های تربیتی موسسه طلیعه داران ظهور دو طرح تربیتی انصارالمهدی(عج) وبچه های بهشت در بیش از 20حلقه تربیتی در حال اجرا می باشد.مخاطبین طرح انصارالمهدی(ع)جوانان 14تا 21 سال و مخاطبین طرح بچه های بهشت را نوجوانان 11تا14 سال را تشکیل می دهد.

در این دو طرح عناوین قرآن ،احکام ، عقاید، معارف و اخلاق محور آموزشی حلقه های تربیتی می باشد.لازم به ذکر است این حلقه ها هر شب به همراه نماز جماعت مغرب و عشاء با مدیریت طلاب ودانشجوهای فرهیخته مجموعه به اجرای برنامه های طرح می پردازند.

در پایان هر سال طرح در تابستان اردوی مشهد مقدس ویژه اعضای طرح انصارالمهدی(عج) و اردوی تفریحی به یکی از شهرهای تفریحی ویژه اعضای بچه های بهشت برگزار می گردد.